Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Komitejas

Komiteju darba kārtībā izskatāmie jautājumi

Finanšu komiteja:

 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par novada budžeta projektu, tajā izdarāmajiem  grozījumiem, kā arī par prioritatēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmuma daļa;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;
 • sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, valžu, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • rosina priekšlikumus Siguldas noada domes budžeta ieņēmumu palielināšanai un izdevumu samazināšanai;
 • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;


Attīstības, tūrisma un sporta komiteja:

Attīstības, tūrisma un sporta komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs jautājumus:   

 • par novada teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • par novada infrastruktūras attīstību un vides pārvaldības jautājumiem;
 • par zemes lietām;
 • par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • par reliģiskiem jautājumiem;
 • plāno valsts investīciju programmā iekļauto projektu novada finansējuma daļas iestrādāšanu budžetā un iesniedz to finansu komitejā;
 • par tūrisma iestāžu, amatpersonu un struktūrvienību darbību, iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;
 • savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar pašvaldības tūrisma jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību    budžeta līdzekļu pieprasījumu projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par komiteju, struktūrvienību, iestāžu lēmumprojektiem, ja tie paredz izmaiņas teritoriālā plānojuma attīstības programmā; 
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.
 • par sporta iestāžu, amatpersonu un struktūrvienību darbību, iedzīvotāju  brīvā laika pavadīšanas iespējām;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;
 • savas kompetences ietvaros sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas skar pašvaldības sporta jautājumus, nepieciešamības gadījumā tos saskaņojot ar atbilstošām valsts institūcijām;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību   budžeta līdzekļu pieprasījumu  projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu,  struktūrvienību izdevumu tāmes.


Izglītības un kultūras komiteja:

Izglītības un kultūras komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs jautājumus:

 • par kultūras un izglītības iestāžu darbību, iedzīvotāju  brīvā laika pavadīšanas iespējām;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību budžeta līdzekļu pieprasījumu  projektus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju;
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.


Sociālā komiteja:

Sociālās palīdzības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

 • par sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām;
 • kopā ar Dzīvokļu komisiju – par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • par veselības aprūpi un veselības aizsardzību;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā;
 • izstrādā un iesniedz apstiprināšanai domē konkrētās jomas attīstības stratēģiju
 • savas kompetences ietvaros apstiprina un kontrolē amatpersonu, iestāžu, struktūrvienību izdevumu tāmes.

 Komiteju darbību reglamentē Siguldas novada pašvaldības nolikums