Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

PII Pīlādzītis

Siguldas pilsētas pirmsskolas​ izglītības
iestāde “​Pīlādzītis”


Adrese: Strēlnieku iela 13, Sigulda, LV-2150
Tālrunis ar balss pastkastīti: +371 67971466
E-pasts: piladzitis@sigulda.lv

Vadītāja – Zanda Krastiņa
(apmeklētājus pieņem, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku)

 

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Zanda Krastiņa

Vadītāja

66900682,
26311261

zanda.krastina@sigulda.lv

Krista Gabranova

Vadītājas vietniece

67971466

krista.gabranova@sigulda.lv

Anne Raudive-Maško

Saimniecības vadītāja

66900727

anne.raudive-masko@sigulda.lv

Antra Svikle

Medmāsa

67971466

antra.svikle@sigulda.lv


Iestādē – sešas grupas. Mūsu mērķis – veidot radošu un brīvu personību, attīstot katra bērna spējas, sniedzot vecumam atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu bāzi, kas ļautu sekmīgi turpināt mācības skolā un sagatavotu dzīvei nemitīgi mainīgā vidē.
Bērnu dzīves organizācijas forma – integrētas rotaļnodarbības un rotaļspēles. Realizējot pirmsskolas izglītības programmu, mainoties nedēļas tēmām, bērni izzina pasauli, apgūst likumsakarības, nostiprina vērtību izpratni, sporto un svin gadskārtu svētkus.
Ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi strādā logopēds, ar bērnu stājas korekciju nodarbojas fizioterapeits. Pēcpusdienās bērniem ir iespēja apmeklēt angļu valodas un deju interešu pulciņus.

Bērni pie mums var:

  • mācīties būt pašam,
  • mācīties būt kopā,
  • mācīties just,
  • mācīties darīt,
  • mācīties zināt.

Pievienotie faili

PašvērtējumsPašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumiCiti

Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē – Pīlādzītis – tiek veikti darbinieku paštesti.pdf (235.85 KB)
Vispārējās izglītības programmas licence pirmsskolas izglītības iestādei – Pīlādzītis.pdf (381.27 KB)
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos pirmsskolas izglītības iestādē Pīlādzītis.pdf (310.46 KB)
Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē Pīlādzītis.pdf (487.8 KB)
Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē – Pīlādzītis – tiek veikta fotografēšana, audio un video ieraksti.pdf (253.96 KB)
Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.pdf (273.19 KB)
Izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē – Pīlādzītis.pdf (264.06 KB)
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība pirmsskolas izglītības iestādē – Pīlādzītis – un tās organizētajos pasākumos.pdf (285.39 KB)
Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē – Pīlādzītis – uzturas nepiederošas personas.pdf (242.38 KB)
Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē – Pīlādzītis.pdf (208.62 KB)
Pirmsskolas izglītības iestādes – Pīlādzītis – reģistrācijas apliecība.pdf (195.11 KB)
Pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.pdf (254.38 KB)
Kārtība, kā veicami epidemioloģiskās drošības pasākumi – PII Pīlādzītis –, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.pdf (284.28 KB)