Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Valsts ir internetā

Visplašākais e-pakalpojumu klāsts
pieejams Latvija.lv pakalpojumu katalogā!

Šajā katalogā pieejami e-pakalpojumi šādām sfērām:

 • Sociālie pakalpojumi, nodarbinātība
 • Ģimene
 • Uzņēmējdarbība
 • Nauda un nodokļi
 • Māja un vide
 • Kultūra, sports, tūrisms
 • Tiesību aizsardzība
 • Izglītība
 • Konsulārie pakalpojumi
 • Transports
 • Veselība
 • Pārrobežu pakalpojumu sniegšana

Valsts ir internetā!

Pieejamās elektroniski aizpildāmās veidlapas:

_________________________________________

Visvairāk lietotie e-pakalpojumi

 

_________________________________________

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Kāda informācija par personu ir valsts rīcībā

Kā elektroniski nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes?

Kā es elektroniski varu noskaidrot, kas ir mans ģimenes ārsts

Kā elektroniski reģistrēt komersantu?

Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem?

Kā elektroniski atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem?

Paziņojuma saņemšana par nekustamā īpašuma nodokli

Cita informācija par nekustamā īpašuma nodokli Latvijas pašvaldībās