Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Dokumenti

Pievienotie faili

StratēģijasLīgumi par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanuPašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumiFinanses

Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu.pdf (583.38 KB)
Lēmums par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma ēkā Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā (31.08.2016).pdf (160.05 KB)
Siguldas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums.pdf (130.71 KB)
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu 2016.gada vasarā īstenotās bērnu un jauniešu vasaras nometnes (cenrādis).pdf (55.48 KB)
Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.pdf (470.25 KB)
Izglītības un kultūras atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas nolikums.pdf (147.72 KB)
Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm.pdf (127.65 KB)
IZRAKSTS - Par Instrukcijas - Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību privātajām izglītības iestādēm - apstiprināšanu.pdf (544.64 KB)
Nr.28 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (pēdējoreiz aktualizēti 21.09.2016).pdf (129.84 KB)
Par Siguldas novada Domes Izglītības un kultūras komitejas atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu.doc (97.5 KB)

Citi

Pieteikuma anketas uzņēmējiem un skolēniem vasaras nodarbinātības projektam 2018.gadā.docx (19.11 KB)
Skolēnu nodarbinātības kārtības apraksts 2018.gadā.pdf (214 KB)
Nr.46 Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs.pdf (343.3 KB)
Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs.pdf (325.45 KB)
Noteikumi - Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā.pdf (94.76 KB)
Konkursa nolikums - Gada labākā klase Siguldas novada skolās.pdf (275.76 KB)
Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta pieteikuma anketa.docx (20.33 KB)
Allažu sporta centra noslogojuma grafiks (06.01.2014.).pdf (53.98 KB)
Laurenču sākumskolas pašvērtējuma ziņojums (13.12.2013.).pdf (91.11 KB)
Mores pamatskolas Pašvērtējuma ziņojums.pdf (397.35 KB)
Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība.pdf (354.1 KB)
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību.pdf (248.4 KB)
Siguldas novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums un veidlapas (aktualizēts 03.08.2016).doc (169 KB)