Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola 

Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns
Tālrunis: 25718599
E-pasts: incukalns.mms@sigulda.lv,
daina.klints@sigulda.lv
Tīmekļa vietne: incukalnamms.lv

Direktores p. i.: Daina Klints


 

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Daina Klints

Direktores p.i.

25718599

daina.klints@sigulda.lv

Līga Ruciņa

Direktores vietniece izglītības darbā

26333396

liga.rucina@sigulda.lv

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas ir autonoma skola ar diviem mācību programmu realizēšanas punktiem – Atmodas ielā 4 un Zvaigžņu ielā 2, Inčukalna pagastā.

Ilgus gadus Inčukalna Mūzikas un mākslas skola bija apvienota ar Vangažu Mūzikas un mākslas skolu, kas darbojās gan Inčukalnā, gan Vangažos. Apvienošana notika pēc 2009. gada novadu reorganizācijas.

Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes apstiprinātais skolas nolikums.

Skolas misija ir attīstīt kultūrvidi kopumā, lai bērnos radītu interesi par mākslu, mūziku, palīdzētu veidoties viņu vērtību sistēmai, celtu bērnu pašapziņu un attīstītu viņu spējas patstāvīgi un radoši darboties.

Skolas vīzija par izglītojamo – nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību.

Skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā – Atbildība, Centība, Draudzība, Cieņa, Sadarbība, Sapratne.

Skolā apgūstamās programmas

Mūzikas nodaļā:

 • Klavierspēle,
 • Akordeona spēle;
 • Vijoles spēle;
 • Ģitāras spēle;
 • Flautas spēle;
 • Klarnetes spēle;
 • Saksofona spēle;
 • Mežraga spēle;
 • Trompetes spēle;
 • Trombona spēle;
 • Tubas spēle;
 • Eifonija spēle;
 • Sitaminstrumentu spēle.

Mākslas nodaļā: Vizuāli plastiskā māksla