Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

PII Māllēpīte

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”

Adrese: Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, LV-2152
Tālruņa numurs: 67925069
E-pasts: mallepite.pii@sigulda.lv

Vadītāja: Līga Bukovska

 

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Līga Bukovska

Vadītāja 

67925069

liga.bukovska@sigulda.lv

Agnese Kantiševa

Vadītājas vietniece izglītības jomā

  agnese.kantiseva@sigulda.lv

Olita Veica

Vadītājas vietniece saimnieciskos jautājumos, lietvede

67925252; 29196525

olita.veica@sigulda.lv

Indra Jakobsone

Medmāsa

26361385

indra.jakobsone@sigulda.lv

Iestāde dibināta 1968. gada 20. martā. 1975. gadā paplašināta ar vienstāvu ēku.

Iestādē īsteno IZM licencētu vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11.

Pavisam iestādē 2021./2022. mācību gadā darbojas 10 grupas, tai skaitā 4 grupās veic obligāto sagatavošanu skolai.

Iestādē strādā 34 darbinieki, no tiem 19 pedagogi, tostarp vadītājas vietniece izglītības jomā.

PII “Māllēpīte” misija – mīlot saprast, audzinot mācīt un sagatavot dzīvei.

Vīzija: Mūsdienīgā, sakoptā un drošā vidē aug un attīstās bērns kā harmoniska un konkurētspējīga personība.

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības  programmas saturu, veicinot bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa personības attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.