Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Sapratu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.
Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Lasīt vairāk

Informācija lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpašniekiem

2020-02-13

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumiem Nr.635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to” katru gadu Lauku atbalsta dienests (LAD) visā Latvijas teritorijā, tostarp Siguldā, veic lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu un pašvaldībai sniedz informāciju par neapstrādātām platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz viens hektārs. Pērn pēc LAD apkopotajiem datiem Siguldas novadā netika apstrādātas kopumā 1395 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tai skaitā Allažu pagastā – 378 hektāri, Mores pagastā – 465, Siguldas pagastā – 549, bet Siguldas pilsētā – trīs hektāri. Savukārt Siguldas novada pašvaldības speciālisti primāri apseko zemes platības, kas atrodas blakus valsts, kā arī pašvaldības ceļiem, aicinot zemju īpašniekus noteiktos termiņos sakopt savus īpašumus.

Siguldas novada pašvaldība atgādina – likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa papildplikme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības, ja zemes platība pārsniedz vienu hektāru un normatīvajos aktos tai nav noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Papildlikme tiek piemērota arī gadījumā, ja pašvaldība neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir noteikusi paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi savos saistošajos noteikumos. Siguldas novadā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” nekustamā īpašuma nodokļa likme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 3% no kadastrālās vērtības. Tādējādi kopējā nekustamā īpašuma nodokļa likme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 4,5% no kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ik gadu zemju īpašniekiem tiek nosūtīts līdz 15. februārim. Ja īpašnieks nepiekrīt zemes apsekošanas rezultātam un nodokļa paaugstinātās likmes un papildlikmes aprēķināšanai, ar rakstisku iesniegumu jāvēršas pašvaldībā viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Iesnieguma paraugs “Nekustamā īpašuma nodokļa pārskatīšana par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi” pieejams pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Informāciju par iesnieguma formu un saturu iesniegšanai pašvaldībā var saņemt pie lauku attīstības speciālistes Inetas Eriksones Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā. Tālrunis informācijai 26341991, e-pasts ineta.eriksone@sigulda.lv.

Ja Lauku atbalsta dienests pēc atkārtotas izvērtēšanas ir veicis izmaiņas zemes vienību apsekošanas datubāzē, proti, lauksaimniecībā izmantojamās zemes statuss ir nomainīts uz “Kopts”, tad tiek veikts nodokļa paaugstinātās likmes un papildlikmes pārrēķins.

Neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 30% zemes līdz katra gada 1. septembrim netiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Lai zemi uzturētu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, Siguldas novada pašvaldības speciālisti aicina vismaz vienu reizi līdz septembrim veikt pļaušanu, zāles novākšanu vai sasmalcināšanu un izkliedēšanu.