Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Turpinās Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana

2021-07-19

Līdz 2. augustam turpinās Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana. Plānošanas dokuments attiecas uz Siguldas novada teritoriju robežās līdz šā gada 1. jūlijam. Ar plānojuma materiāliem elektroniski var iepazīties šeit vai tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv.

Ar plānojuma dokumentiem izdrukas veidā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, var iepazīties Siguldas novada būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru 67800956 vai 67800959, kā arī ar plānu materiāliem var iepazīties pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotājas Zaigas Jēkabsones (iepriekš piesakoties pa tālruni 67800956 vai 67800959, vai e-pastā zaiga.jekabsone@sigulda.lv), vai pie pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” pilsētvides plānotājas Zanes Gateres (iepriekš piesakoties, tālruņa numurs 29175351, e-pasts zane.gatere@sigulda.lv).

Rakstiskus priekšlikumus vai atsauksmes publiskās apspriešanas laikā var iesniegt:

  • elektroniski, izmantojot vietni www.geolatvija.lv (iesniedzot priekšlikumu pie konkrētā plānošanas dokumenta);
  • elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv;
  • nosūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
  • iesniedzot Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.00–18,00, otrdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 8.00–17.00.

Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grozījumu 3. redakcijas publiskā apspriešana tika uzsākta 2020. gada 27. oktobrī, 2. novembrī kultūras centrā “Siguldas devons” notika publiskās apspriešanas sanāksme. Publiskā apspriešana bija paredzēta trīs nedēļas, līdz 17. novembrim, taču Covid-19 ierobežojumu dēļ teritorijas plānojuma grozījumu apspriešana ar 6. novembri tika uz laiku apturēta.

Šī brīža epidemioloģiskā situācija pieļauj teritorijas plānojumu publisko apspriešanu organizēt klātienē atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajai procedūrai, bet ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un nosacījumus.