Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Pašvaldība nostiprina sadarbību ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām

2021-11-23

Siguldas novada pašvaldība ir noslēgusi līdzdalības līgumu par sadarbību pašvaldības administratīvajā teritorijā ar Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, kas pastiprinās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu iedzīvotājiem. Tādējādi Siguldas novada pašvaldībai tagad ir noslēgta sadarbība ar pagastu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Inčukalnā, Lēdurgā un arī Krimuldā.

Līdzdarbības līgumi ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām Siguldas novada teritorijā nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt papildu civilās aizsardzības pakalpojumus, piemēram, plašu ugunsgrēku gadījumā ir papildu ekipāža, kas no tiešajiem pienākumiem brīvajā laikā nepieciešamības gadījumā var steigt palīgā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Valsts meža dienestam. Tāpat biedrības ugunsdzēsēju-glābēju pienākums ir sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā katastrofas gadījumā, kā arī pēc vajadzības evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību speciālisti savā brīvajā laikā labprāt dalās ar zināšanām un ieteikumiem, kā pareizi ekspluatēt dūmvadus. Biedrību pārstāvji apmeklē arī izglītības iestādes, lai audzēkņus informētu par pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā un civilās aizsardzības pamatprincipiem. Biedrības speciālisti arī veic hidrantu pārbaudi novada teritorijā, nodrošina ugunsdrošību pašvaldības organizētajos pasākums, kā arī profilaktiski veic kontroli un pārbauda ugunsdrošību sabiedriskās ēkās, ražotnēs un mājokļos.

Jau ziņots, ka Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība šogad tika atzīta par “Siguldas novada Gada novadnieks” laureātu un saņēma Siguldas novada pašvaldības Pateicību. Biedrība novērtēta par pašaizliedzīgu un aktīvu rīcību Siguldas novada iedzīvotāju drošības saglabāšanā ugunsgrēku laikā Silciemā, Lēdurgas kūdras purvā un citviet, kā arī par nesavtīgu atbalstu drošības uzturēšanā, palīdzības sniegšanā un sabiedrības izglītošanā visā plašajā novada teritorijā.

Siguldas novada pašvaldības vadība pateicas Inčukalna, Lēdurgas un Krimuldas pagastu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību vienībām par nesavtīgu, ieinteresētu darbu un atbalstu mūsu novada iedzīvotājiem!

Foto: no Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības publiski pieejamā arhīva