Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

PRECIZĒTS: No 2022. gada pašvaldības atbalstu saņems tikai novadā deklarētie iedzīvotāji

2021-11-23

Jau vairākus gadus Siguldas novada pašvaldība pastiprinātu uzmanību pievērš tam, lai pašvaldības atbalstu saņemtu tie iedzīvotāji, kuri ir deklarējušies novada teritorijā un ar saviem nodokļiem veicina Siguldas novada attīstību. Novadā deklarētiem iedzīvotājiem ir pieejams ne tikai ID karšu programmas piedāvājums un atlaides vairāk nekā 40 piedāvājumiem no pašvaldības un vairāk nekā 170 – no uzņēmējiem, bet arī atbalsta programmas atlaides ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, prioritāra uzņemšana skolās un bērnu reģistrēšana rindā bērnudārzos, bērnu piedzimšanas pabalsts, līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, iespēja laulāties bez maksas un citas priekšrocības. Tos iedzīvotājus, kuri vēl nav deklarējušies novadā, aicinām to izdarīt līdz 2021. gada 31. decembrim. Īpaši aicinām savā pagasta teritorijā deklarēties arī Krimuldas, Lēdurgas, Inčukalna un Mālpils pagasta iedzīvotājus.

Deklarēt dzīvesvietu Siguldas novadā bez maksas var valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, savukārt, samaksājot valsts nodevu 4,27 eiro, dzīvesvietu var deklarēt arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros Krimuldā, Mālpilī, Inčukalnā, Morē, Allažos, kā arī Siguldā. Nākamgad pašvaldības atbalstu un priekšrocības pilnā apmērā varēs saņemt tās personas un ģimenes, kuras līdz 2021. gada 31. decembrim savu dzīvesvietu būs deklarējušas Siguldas novadā. Atgādinām, ka šo darbību nevajadzētu atlikt līdz pēdējai minūtei, jo kā jau visas datubāzes, tām nepieciešams laiks datu saglabāšanai un iekļaušanai savienotajās informācijas sistēmās!

Savukārt tās personas un ģimenes, kuras deklarēs savu dzīvesvietu Siguldas novadā pēc 2022. gada 1. janvāra plkst. 00.00, varēs saņemt tikai daļu no pašvaldības piedāvātajām priekšrocībām. Turpmāk šīs priekšrocības varēs saņemt arī iedzīvotāji no jaunpievienotajām teritorijām, taču aicinām ņemt vērā, ka atsevišķiem atbalsta veidiem noteikts pārejas periods. Patlaban notiek aktīva saistošo noteikumu salāgošana un pārapstiprināšana.

Priekšrocības deklarētajiem jaundzimušajiem un viņu ģimenēm

Pēc VARAM saskaņojuma drīzumā spēkā varētu stāties saistošie noteikumi “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”, kas paredz vienotu atbalsta saņemšanas kārtību visā jaunizveidotajā Siguldas novadā. Noteikumos paredzēts, ka gadījumos, kad abi vecāki ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas ir deklarējuši savu pamata dzīvesvietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā, var saņemt vienreizēju jaundzimušā piedzimšanas pabalstu 350 eiro, kas ir arī viens no lielākajiem jaundzimušā pabalstiem Latvijā. Savukārt tad, ja tikai viens no bērna vecākiem ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas deklarējis savu pamata dzīvesvietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā, ir iespēja saņemt pabalstu 50% apmērā.

Papildus tam Siguldas novadā reizi pusgadā norisinās īpašs jaundzimušo bērnu godināšanas pasākums “Esmu dzimis Siguldas novadā”, kurā īpaši veidotu medaļu ar iegravētu novada ģerboni, mazuļa dzimšanas gadu un Siguldas Jaunās pils kontūru no pašvaldības domes priekšsēdētāja saņems mazuļi, kuri deklarēti Siguldas novadā, tostarp Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas un Inčukalna pagastā, un kuriem vismaz viens no vecākiem gadu pirms pasākuma ir deklarējies Siguldas novadā. Plānots, ka pieteikšanās dalībai pasākumā 2021. gada otrajā pusgadā dzimušajiem mazuļiem tiks uzsākta 2022. gada janvārī, iesniedzot elektronisku iesniegumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.

Priekšrocības ģimenēm ar bērniem

Reģistrācijai skolās prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kuri paši un kuru likumīgie pārstāvji novadā būs deklarējušies līdz 2021. gada 31. decembrim. Novadā deklarētie bērni prioritāri tiks uzņemti bērnudārzu rindā tuvāk savai dzīvesvietai. Jāatzīmē, ka pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojumu apmaksai (auklīšu pakalpojumiem vai privāto bērnudārzu apmeklējumam) arī būs diferencēta. Pilnā apmērā to varēs saņemt tās ģimenes, kuras Siguldas novadā būs deklarētas līdz 2021. gada 31. decembrim, bet ģimenēm, kurās novadā būs deklarēts tikai bērns un viens no vecākiem, pašvaldības līdzfinansējums tiks samazināts.

Novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm ir iespēja pieteikties statusam “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu”, kas turpmāk ļaus saņemt dažādus pašvaldības atbalsta veidus. Patlaban vēl turpinās pārejas periods, kurā noris saistošo noteikumu salāgošana un apstiprināšana, lai tos būtu iespējams piemērot visā novada teritorijā, taču plānots, ka ģimenēm ar minēto statusu būs iespēja saņemt atlaides ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Siguldas novada bērnudārzos un skolās, kā arī atlaidi profesionālās ievirzes izglītības programmās, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā arī citus atbalsta veidus. Atsevišķi noteikumi starp jaunpienākušajiem pagastiem vēl jāsalāgo vienotos noteikumos, kas attieksies uz Siguldas novadu kopumā.

Siguldas novada pašvaldība vēl apkopo datus un monitorē skolēnu un bērnudārza bērnu apmeklējumu, lai aprēķinātu nepieciešamā līdzfinansējuma apjomu brīvpusdienu nodrošināšanai nākamā gada budžetā. Informācija par pieņemtajiem lēmumiem un plānoto budžeta izlietojumu tiks publicēta pašvaldības oficiālajos komunikācijas kanālos.

Pieteikumus statusa saņemšanai vai pagarināšanai var iesniegt elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi pakalpojumucentrs@sigulda.lv vai iesniedzot to jebkurā klientu apkalpošanas centrā novadā.

Atlaides laulības reģistrācijas ceremonijai

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa veic svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas Siguldas Jaunās pils telpās. Maksa par svinīgo laulības reģistrāciju Siguldas Jaunās pils mazajā zālē ir 9,40 eiro, ja abas personas, kas vēlas noslēgt laulību, ir deklarējušas dzīvesvietu Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas, ja deklarējusies ir viena persona – 18,80 eiro. Savukārt svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Siguldas Jaunās pils Svētku zālē novadnieku pārim izmaksās 51 eiro, bet, ja deklarējies ir viens no pāra, – 102,02 eiro. Jāatzīmē, ka, iesniedzot iesniegumu par laulības noslēgšanu, ir jāveic valsts nodevas samaksa 14 eiro apmērā. Tāpat Siguldas novadā pastāvīgi deklarētajiem iedzīvotājiem ir iespēja veikt laulības reģistrāciju bez maksas, klātesot pārim, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem lieciniekiem.

Nākamajā reizē tiks aplūkota nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība īpašumos, kuros deklarēti Siguldas novada iedzīvotāji, kā arī par sociālās un materiālās palīdzības pabalstiem, kas pieejami Siguldas novadā deklarētajiem. Tāpat arī taps apkopojums par atlaidēm un priekšrocībām kultūrā, sportā, sabiedriskajā transportā un citām.

Plašāku informāciju par Siguldas novada pašvaldības atbalstu deklarētajiem iedzīvotājiem var uzzināt Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, zvanot uz tālruņa numuru 80000388 vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv.