Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Aicina uz tikšanos par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu

2022-05-13

Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas noslēgsies 2023. gada janvārī. Lai nodrošinātu iespēju Gaujas Nacionālā parka zemes īpašniekiem un valdītājiem individuāli uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī sniegt ierosinājumus un priekšlikumus dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, ir iespēja apmeklēt sanāksmes par plāna izstrādi.

 

Tikšanās ar zemes īpašniekiem/valdītājiem Siguldas novadā tiek plānotas:

  • 25. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 Krimuldas Tautas namā (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2144);
  • 25. maijā no plkst. 14.00 līdz 16.30 Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes iela 7B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150).

Katrs zemes īpašnieks vai valdītājs var izvēlēties sev ērtāko vietu, datumu un laiku jautājumu uzdošanai. Produktīvākam jautājumu uzdošanas procesam, organizatori aicina iepriekš sagatavot savu zemes īpašuma kadastra numuru un pārdomāt, ko tieši vēlaties pajautāt vai kāda veida priekšlikumus vēlaties sniegt. Izbraukumu sesijas plānotas kā individuālu jautājumu uzdošanas iespēja!

Priekšlikumus par turpmākajām vēlamajām darbībām savā īpašumā Gaujas Nacionālajā parkā, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem iespējams sniegt ne tikai izbraukuma sesiju laikā, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA “Estonian, Latvian & Lithunian Environment” (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010) vai rakstot uz e-pasta adresi gauja@environment.lv. Vienkāršota priekšlikumu sniegšanas veidlapa ir pieejama arī tīmekļa vietnē www.environment.lv/lv/gnp. Jautājumu gadījumā ir iespēja sazināties, zvanot uz tālruņa numuru 28010505 darbdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12–15 gadiem līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai. 2022. gada augustā plānots arī uzsākt Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, par ko informācija sekos. Plašāka informācija par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu un jaunumiem pieejama arī plāna izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv/lv/gnp

Plāna izstrāde notiek dabas skaitīšanas jeb projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” laikā, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) atbalstu.