Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Informācija par maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu

2022-06-21

Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvalde atgādina, ka Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, kā arī Ministru kabineta noteikumos “Vispārīgie būvnoteikumi” ir noteikts maksimālais būvdarbu termiņš – astoņi gadi, bet būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi. Minētais termiņš attiecas arī uz visām būvēm, kas ir būvniecības stadijā. Šāda norma bija iekļauta arī iepriekšējā Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2013. gadā 1. jūlijā, līdz ar to novadā šobrīd netrūkst būvobjektu, kuriem ekspluatācijā nodošanas termiņš iestājies jau 2021. gada 1. jūlijā.

Būvniecības likumā minētā kārtība attiecas uz visām būvēm, līdz ar to būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, ekspluatācijā ir jānodod līdz 2022. gada 30. septembrim, kad beigsies maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums.

Būvniecības likumā noteiktā kārtība jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, iegādājoties būvi, kas nav nodota ekspluatācijā, kā arī šādu būvju mantiniekiem. Mainoties būves īpašniekam, būvniecības procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – astoņi gadi, bet būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi.

Ja kādu iemeslu dēļ būvi nav iespējams nodot ekspluatācijā līdz gala termiņam, īpašniekam vai būvniecības pasūtītājam ir jāvēršas Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles pārvaldē, lai saņemtu būvatļaujas pagarinājumu. Pašvaldība aicina šo procesu neatlikt, jo būvatļaujas pagarinājums un ēkas nodošana ekspluatācijā var aizņemt laika periodu vairāku mēnešu garumā.

Pamatojoties uz likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, apstiprināti arī Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā”, kuros noteikts, ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliks ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – zemes vai būves kadastrālās vērtības.