Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Tiks uzsākta Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrāde

2023-03-23

Siguldas novada pašvaldības dome 2023. gada 16. martā pieņēma lēmumu par jauna Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprināja darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei. Līdz ar to tuvākajā laikā tiks uzsākta iepirkuma procedūra, lai izvēlētos plānojuma izstrādātāju.

Pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas Siguldas novadā ir spēkā četri atsevišķi teritorijas plānojumi – Siguldas novada (robežās pirms reformas), Krimuldas novada, Inčukalna novada un Mālpils novada teritorijas plānojums.

Jauna teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt Siguldas novada teritorijā vienotas prasības novada teritorijas izmantošanai un apbūvei, publisko pakalpojumu infrastruktūras un transporta tīkla attīstībai un citiem, radot priekšnoteikumus ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai Siguldas novada teritorijas un tās resursu izmantošanai. Izstrādes laikā tiks veikta Siguldas novadā iekļauto pašvaldību teritorijas plānojumu un tajos ietverto risinājumu analīze, izvērtējot nosacījumu savstarpējo saderību un atbilstību pašreizējiem plānošanu regulējošiem normatīviem. Plānojuma ietvaros tiks izstrādāts transporta tīkla attīstības plāns, paredzot visam novadam vienotu dažādu kategoriju ielu un ceļu tīklu, kas saskaņots ar blakus esošo novadu ceļu tīklu. Tāpat transporta tīkla plānā tiks noteikti nepieciešamie perspektīvie pievienojumi valsts autoceļu tīklam, lai nodrošinātu piekļuvi valsts autoceļiem piegulošajām teritorijām un nodrošinātu visu kategoriju autoceļu sasaisti ar pašvaldību un komersantu autoceļu tīklu.

Lai apjomīgā plānošanas dokumentā salāgotu novada iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku intereses un vajadzības, dažādu sfēru vajadzības, nepieciešama un būtiska ir novadnieku iesaiste plānošanas procesā, gan sniedzot savus priekšlikumus dokumenta izstrādei, kuri tiks izvērtēti, sagatavojot teritorijas plānojuma pirmo redakciju, gan izstrādāto redakciju publiskajā apspriešanā. Tikai visiem kopīgi plānojot novada teritoriju un rodot kompromisus starp dažādām interesēm, iespējams nonākt pie optimālā risinājuma, kurā ņemtas vērā gan iedzīvotāju veselības, izglītības, nodarbinātības un atpūtas vajadzības, gan ievēroti vides kvalitātes, vizuālās pievilcības, kultūrvēsturisko un dabas ainavu saglabāšanas principi.

Lai apzinātu iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu un sabiedrības grupu intereses, pašvaldība lūdz līdz aprīļa beigām sniegt savus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei, sūtot tos elektronisku dokumentu veidā uz e-pasta adresi pasts@sigulda.lv, sūtot pa pastu uz adresi Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, vai iesniedzot personīgi jebkurā klientu apkalpošanas centrā Siguldā vai novada pagastos (Klientu apkalpošanas centru adreses un darba laikus var uzzināt pašvaldības tīmekļa vietnē vai zvanot uz tālruņa numuru 80000388).

Priekšlikumi un ieteikumi tiks izvērtēti teritorijas plānojuma izstrādes gaitā un par to, vai priekšlikums ir iekļauts teritorijas plānojuma risinājumos, varēs pārliecināties teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā.

Ar jautājumiem par izstrādes procesu var vērsties pie teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas Zaigas Jēkabsones (tālruņa numurs 67800959, e-pasta adrese zaiga.jekabsone@sigulda.lv) vai pilsētvides plānotājas Zanes Gateres (tālruņa numurs 29175351, e-pasta adrese zane.gatere@sigulda.lv).
 

Lēmums Par Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānojuma no 2025. gada izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums