Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde
Raiņa iela 3, Sigulda
E-pasts izglitiba@sigulda.lv
 
Izglītības pārvaldes vadītāja
Inga Reķe
Tālr. 67970863
E-pasts inga.reke@sigulda.lv

Speciāliste izglītības administrēšanas jautājumos
(Par Siguldas novada pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja; bērnu reģistrācija, uzņemšana un atskaitīšana Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās)
Eva Uzula
Tālr. 67970914
E-pasts eva.uzula@sigulda.lv

Speciāliste izglītības administrēšanas jautājumos
(Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm; atbalsts bērnu reģistrācijai 1. klasē pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldību savstārpējie norēķini; atbalsts ēdināšanas sistēmas "PAĒDIS" lietošanā)
Diāna Eisaka
Tālr. 67970932
E-pasts diana.eisaka@sigulda.lv

Speciāliste profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos
Sandra Ķirule
Tālr. 26496642
E-pasts sandra.kirule@sigulda.lv

Speciāliste vispārējās izglītības jautājumos
Inguna Mūsiņa
Tālr. 68414922
E-pasts inguna.musina@sigulda.lv

Speciāliste pirmsskolas un speciālās izglītības jautājumos
Elīna Damme
Tālr. 68414922
E-pasts elina.damme@sigulda.lv

Siguldas novada izglītības metodiķe
Vaira Siliņa
Tālr. 67976733
E-pasts vaira.silina@svg.lv

Projektu vadītāja
Daiga Melcere
Tālr. 67970932
E-pasts daiga.melcere@sigulda.lv

Pieaugušo izglītības projektu vadītāja
Līvija Mukāne
Tālr. 26114137
E-pasts livija.mukane@sigulda.lv