Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Pašvaldības atbalsts

___________________
***
Informāciju sagatavoja un apkopoja Siguldas novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele.
Par satura papildināšanu vai izmaiņām informēt: ina.stupele@sigulda.lv

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
Uzņēmēju konsultatīvā padome
Bezmaksas informatīvi izglītojošie semināri
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts
Tūrisma konsultatīvā padome
ID karšu programma
Radošās uzņēmējdarbības attīstība
Uzņēmumu atpazīstamību veicinošie pasākumi
Infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzfinansēšana