Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Asenizācijas pakalpojuma sniedzēji novadā

Lai apzinātu un regulētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, mazinātu neattīrītu notekūdeņu, nosēdumu nonākšanu vidē, kā arī nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti vietējās ūdensapgādes sistēmās, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “​Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Siguldas novada pašvaldība 2019. gada 13. jūnija domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”. Jaunie noteikumi attiecas uz tiem Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai un atrodas administratīvajā Siguldas pilsētas teritorijā, pagastu teritoriju blīvi apdzīvotajās vietās – Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs, kā arī Jūdažu, Mores un Allažu ciemos. Noteikumi nosaka, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un reģistra uzturēšanu iepriekšminētajās Siguldas novada teritorijās veiks ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinātājs SIA “Saltavots”. Tāpat SIA “Saltavots” informēs īpašniekus par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas dokumentācijas uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību.

Jaunajos noteikumos ir noteiktas prasības arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem, kuriem jāreģistrējas Siguldas novada pašvaldībā, iesniedzot reģistrācijas iesniegumu, jāatbilst vairākām prasībām, kā arī jāslēdz līgums ar notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu īpašniekiem.

 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJI SIGULDAS NOVADĀ

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinātājs SIA “​Saltavots” (Vienotais reģ. nr. 40103055793)
Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: 67973502
E-pasts: saltavots@saltavots.lv
Tīmekļa vietne: www.saltavots.lv

2. SIA “August Latvia Serviss” (Reģ. nr. 40103760748
Adrese: Sliežu iela 7, Rīga, LV-1005
Tālrunis: 20 010 699 
E-pasts: info@august.lv
Tīmekļa vietne: www.august.lv

3. SIA “Radess Ltd” (Reģ. nr. 40103402944)
Adrese: Ilūkstes iela 103/2-1, Rīga, LV-1082
Tālrunis: 67587353
E-pasts: info@radess.lv 
Tīmekļa vietne: www.radess.lv

4. SIA “LatTransport” (Reģ. nr. 50103721051)
Adrese: “Rietumi”, Atari, Ādažu novads, LV-2164
Tālrunis: 27002712
E-pasts: info@lattransport.lv

5. SIA “Asmāra” (Reģ. nr. 40003345081)
Adrese: Pērļu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālrunis: 67910874
E-pasts: asmara@asmara.lv
Tīmekļa vietne: www.asmara.lv

6. SIA “Ārsons” (Reģ. nr. 40103780142)
Adrese: Meža iela 3/5-11, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Siguldas novads, LV-2141
Tālrunis: 28338129
E-pasts: juris_jansons3@inbox.lv