Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Dokumenti

Visi iesniegumi pieejami un elektroniski aizpildāmi Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv

 

Stratēģija

Siguldas novada Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2023.–2028. gadam


Bērnu reģistrācijas kārtība izglītības iestādēs

2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 16 Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

2021. gada 2. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās


Pašvaldības līdzfinansējums

2022. gada 22. septembra Grozījumi SNP 2021. gada 26. augusta s.n. Nr.11 Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm

2022. gada 22. septembra Grozījumi SNP 26.08.2021. s.n. Nr.15 Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izgl. programmas izmaksas privātajai izgl. iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi nr. 11 Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm

2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 15 Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 13. Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu


Vecāku līdzfinansējums

2022. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 23 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

2020. gada 12. novembra lēmums Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz attālināto izglītības ieguves laiku Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros

2020. gada 13. augusta Siguldas novada pašvaldības domes sēdes lēmums Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā un Siguldas 1. pamatskolā

2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 12 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs


Pedagoģiski medicīniskā komisija

Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas maksas pakalpojumu cenrādis


Interešu izglītība un licencēšana

2024. gada 23. maija iekšējie noteikumi Nr. 8 Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība

2024. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 Kārtība interešu izglītības programmu licenču un neformālās izglītības programmas atļauju izsniegšanai Siguldas novadā

Iekšējie noteikumi Nr.6_2019 Par atbalstu kolektīvu, kas nav Siguldas novada pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu interešu izglītības kolektīvi, dalībai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos


Nodarbinātība

2022. gada 24. februāra Iekšējie noteikumi Nr. 5/2022 Kārtība, kādā Siguldas novadā vasaras brīvlaikā organizējama skolēnu nodarbinātība


Nometnes

2021. gada 22. decembra nolikums Nr. 71_2021 Nolikums nometņu projektu atbalstam

2024. gada 14. aprīļa nolikums Nr.7_2024 Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras un rudens nometņu Siguldas novadā projektu konkursa nolikums

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas organizētās audzēkņu diennakts mācību nometnes – plenēra dalības maksas izcenojums


Dienesta viesnīcas un telpu izmantošana

Iekšējie noteikumi Nr. 1 Kārtība, kādā tiek piešķirta un izīrēta dzīvojamā platība Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcā

2020. gada 13. augusta domes sēdes lēmums Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma ēkā Puķu ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā

2022. gada 15. septembra iekšējie noteikumi Nr. 21 Par Siguldas novada izglītības iestāžu telpu izmantošanu

2021. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 35 Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam


Ēdināšana

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādēs

 

Valsts izglītības satura centra konkursu 1. kārtas (Siguldas novadā) nolikumi

Siguldas novada bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli platiskās mākslas konkurss-izstāde Saules ritmi

Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu koru skates organizēšanas kārtība

Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss Balsis

Siguldas novada pašvaldības skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes – skate, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku lielkoncertam Es atvēru Laimas dārzu

Citi iekšējie noteikumi

2022. gada 15. decembra iekšējie noteikumi Nr. 27_2022 Kārtība, kādā Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamiem tiek piešķirta stipendija

2022. gada 17. novembris nolikums Nr. 13/2022 Konkursa Gada skola sportā nolikums

2021. gada 4. novembra nolikums Nr. 68_2021 Siguldas novada pašvaldības konkursa Gada klase nolikums

2022. gada 14. aprīļa nolikums Nr. 5_2022 Kārtība Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu skatē

2022. gada 14. aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 12_2022 Siguldas novada Jauniešu domes nolikums

2022. gada 14. jūlija iekšējie noteikumi Nr. 17 2022 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība
Noteikumu pielikumi

2024. gada 28. marta nolikums Nr. 5/2024 Konkursa Siguldas novada jauniešu projektu konkurss nolikums. 1. pielikums – dalībnieku saraksts, 2. pielikums – pieteikums, 3. pielikums – tāme, 4. pielikums – atskaite, 5. pielikums – finanšu atskaite, 6. pielikums – vērtēšanas kritēriji