Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – PMK) darbība tiek organizēta atbilstoši MK 16.11.2012. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un “Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumam”.

PMK atbilstoši noteiktajai kompetencei:
 1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu, veic bērna attīstības un spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un bērna pārbaudes laikā iegūtās informācijas apstrādi un analīzi.
 2. iesaka vecākiem (aizbildņiem, Bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem piemērotāko izglītības programmu.
 3. sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Siguldas novadā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
  • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
  • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
  • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei.
 4. veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs.
 5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību.
 6. izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās

Uz PMK sēdēm jāpiesakās iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 20227212 vai rakstot e-pasta adresi kristine.karnite@sigulda.lv, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, deklarēto dzīvesvietu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru.

Izglītojamais uz PMK sēdi ierodas kopīgi ar vienu no vecākiem (aizbildņiem, Bāriņtiesu, ja bērns ir ievietots audžuģimenē).  Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam PMK un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.

Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi jāiesniedz šādi dokumenti par izglītojamo:

 • vecāku iesniegums (veidlapa pielikumā); ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.
 • izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
 • izglītības iestādes informācija (pielikumā), vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
 • sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi matemātikā un valodā (1.–4. klases skolēniem);
 • psihologa atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā gadu pirms sēdes;
 • bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • citu speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni (ja tādi ir).

Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami šādi papildus dokumenti:

 • ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • ar dzirdes traucējumiem – jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 6 mēnešus pirms sēdes;
 • ar valodas traucējumiem – jāiesniedz logopēda vai audiologopēda atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • ar fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes;
 • ar somatiskām saslimšanām – jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes.

Siguldas novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs:

 • Kristīne Karnīte – komisijas priekšsēdētāja;
 • Baiba Martinsone – klīniskā un veselības psiholoģe, izglītības un
  skolu psiholoģe;
 • Vita Brivka – logopēds;
 • Ineta Kalniņa – speciālais pedagogs;
 • Ilze Silanža – pediatrs.