Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Budžets

Publicēts: 02.02.2023.
 
2. februāra domes sēdē apstiprināts Siguldas novada pašvaldības 2023. gada budžets 57,9 miljonu eiro apmērā, ko veido ieņēmumu prognoze 53,4 miljonu eiro apmērā un finanšu līdzekļu atlikums no 2022. gada 9,4 miljoni eiro, kā arī aizņēmumu atmaksai nepieciešamais finansējums 3,6 miljoni eiro un ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 0,4 miljoni eiro. Plānotais budžeta atlikums ir 0,9 miljoni eiro. Būtiskākās prioritātes 2023. gadā būs atbalsts novada iedzīvotājiem, novada infrastruktūras uzturēšana, izglītības infrastruktūras sakārtošana un digitalizācijas projektu attīstība, paplašinot novadniekiem pieejamos pakalpojumus.

“Galvenie izaicinājumi ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībai ir augstās un arvien pieaugošās energoresursu un pakalpojumu izmaksas, kā arī inflācija, kurai ir tieša ietekme uz būtiskām pašvaldības izdevumu pozīcijām – atbalstu iedzīvotājiem, iestāžu uzturēšanas izmaksām, infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai nepieciešamajam finansējumam. 2023. gada budžetu būtiski ietekmē minimālās mēneša darba algas pieaugums un grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. 2023. gada budžetā ieplānots finansējums pašvaldības darba un pakalpojumu digitalizācijai un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu nodrošinājumam izglītības iestādēs. Liels paldies tiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās novada attīstības ideju izteikšanā! Daļa no īstenojamiem projektiem budžetā iekļauti, ņemot vērā novada iedzīvotāju ierosinājumus, kas saņemti gan akcijas “Dāvini ideju domei”, gan iedzīvotāju tikšanās laikā. Šobrīd gaidām valsts budžeta pieņemšanu martā, lai plānotu turpmākos finansiāli apjomīgos infrastruktūras attīstības projektus,” skaidro Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa.

Lielāko pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru (59,94%) veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 32 023 262 eiro apmērā. Tāpat budžeta ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 2 833 091 eiro (5,30%), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 3 745 903 eiro (7,01%) un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 2 584 210 eiro (4,84%). Budžeta plānotos ieņēmumus veido arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas – 2 292 228 eiro (4,29%), valsts un pašvaldību budžetu transferti (valsts mērķdotācija konkrētu mērķu realizēšanai (skolēnu ēdināšana, mācību līdzekļu iegāde, pedagogu atalgojums, autoceļu uzturēšana un citi)) – 10 909 468 eiro (20,42%).

Siguldas novada pašvaldības budžeta izdevumu segšanai paredzēti 57 956 038 eiro, atlikums plānots 890 966 eiro.

Lielākie izdevumi šā gada budžetā paredzēti izglītībai, šai jomai atvēlot 25 506 885 eiro (44,01%). Sociālajai aizsardzībai plānots finansējums 8 231 960 eiro apmērā (14,2%), pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai – 7 337 760 eiro apmērā (12,66%) un ekonomiskai darbībai, tostarp ielu un ceļu uzturēšanai un remontdarbiem, – 5 639 223 eiro (9,73%). Sportam un kultūrai šā gada budžeta paredzēts finansējums 4 642 647 eiro apmērā (8,01%), izpildvaras nodrošināšanai, aizņēmumu apkalpošanas izdevumiem un aizņēmumu procentu segšanai, un savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem finansēšanai – 5 095 881 eiro (8,80%), sabiedriskās kārtības nodrošināšanai – 920 200 eiro (1,59%), vides aizsardzībai – 221 520 eiro (0,38%) un atbalstam ģimenēm ar bērniem – 359 962 eiro (0,62%).

Šogad plānots saņemt aizņēmumus no Valsts kases 22 532 eiro apmērā, ko iecerēts izmantot Inčukalna vecās pasta ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai, tādējādi pašvaldības saistību apmērs 2023. gadā plānots 4 854 539 eiro jeb 11,32%.

Papildu informācija par 2023. gada investīcijām skatāma šeit. Pēc valsts budžeta apstiprināšanas pašvaldības budžets tiks grozīts, iekļaujot finansiāli apjomīgākus infrastruktūras attīstības projektus.

 
 

 

Pievienotie faili

Budžets 2023

2023. gada 13. aprīļa s.n. Nr. 4 Par grozījumiem 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam. Pielikumi.pdf (295.29 KB)
2023. gada 13. aprīļa s.n. Nr. 4 Par grozījumiem 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam. Paskaidrojuma raksts.pdf (347.43 KB)
2023. gada 13. aprīļa saist. noteikumi Nr. 4 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”.pdf (148.27 KB)
2023. gada 2. februāra saist. noteikumi Nr. 1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam.pdf (152.79 KB)
2023. gada 2. februāra saist. not. Nr. 1 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam – Paskaidrojuma raksts un pielikumi.pdf (943.54 KB)

Budžets 2022

Siguldas novada pašvaldības budžets 2022.pdf (764.95 KB)
Pielikums Nr. 2 2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (289.44 KB)
Pielikums Nr. 3 2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (439.5 KB)
2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (295.95 KB)
Pielikums Nr. 1 2022. gada 14. jūlija s. n. Nr. 35 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra s. n. Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (401.04 KB)
2022. gada 1. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (665.52 KB)
Pielikums nr.1 2022. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (244.34 KB)
Pielikums nr.2 2022. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (346.16 KB)
Pielikums nr.3 2022. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam.pdf (298.73 KB)

Budžets 2021Budžets 2019Budžets 2020Pašvaldības nolikums, budžets, simbolika

2021. gada 23. septembra s. n. Nr. 18 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes s. n. Nr. 2 “Par Siguldas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”.pdf (642.34 KB)
21.02.2019. s.n. Nr.3 Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 17.01.2019. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2019.gadam.pdf (657.32 KB)
2019.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam.pdf (1.364 MB)
17.05.2018. s.n. Nr.14 Par grozījumiem SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (2.139 MB)
15.03.2018. s.n. Nr.8 Grozījumi SNP domes 25.01.2018. s.n. Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (270.32 KB)
2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Siguldas novada pašvaldības budžets 2018.gadam.pdf (622.12 KB)
2017.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (323.97 KB)
11.01.2018. s.n. Nr.1 Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 18.01.2017. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam.pdf (281.29 KB)
13.01.2016. s.n. Nr.1 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (335.36 KB)
22.04.2015. s.n. Nr.6 Par grozījumiem Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.pdf (245.05 KB)
15.07.2015. s.n. Nr.8 Grozījumi Siguldas novada Domes 28.01.2015. s.n. Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam.pdf (212.78 KB)
2015.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (88.68 KB)
2014.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.20 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (160.62 KB)
2014.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.57 KB)
2014.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.16 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.99 KB)
2014.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam.pdf (85.61 KB)
2014.gada 8.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.36 KB)
2013.gada 23.oktobra saistošie noteikumi Nr.35 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.51 KB)
2013.gada 31.jūlija saistošie noteikumi Nr.19 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.63 KB)
2013.gada 15.maija saistošie noteikumi Nr.12 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (110.03 KB)
2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.41 KB)
2013.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.9 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.pdf (109.95 KB)
2013.gada 9.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (110.52 KB)
2012.gada 10.oktobra Saistošie noteikumi Nr.27 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam.pdf (113.04 KB)

Budžets 2018Budžets 2017Budžets 2016

Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.gadam.pdf (526.51 KB)
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (318.36 KB)
2016.gada budžets.pdf (486.85 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās aapdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.12 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (43.14 KB)
Valsts mērķdotācijas sadalījums 2016.gada 8 mēnešiem Siguldas novada pašvaldības interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.pdf (40.33 KB)
Pašvaldības autoceļu (ielu) seguma atjaunošanas, apsaimniekošanas un satiksmes drošības uzlabošanas programmas finansējums 2016. - 2018.g..pdf (68.23 KB)
Saistošie noteikumi - Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.pdf (93.68 KB)
Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2016.pdf (53.76 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (80.63 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2016 (ar grozījumiem 16.03.2016).pdf (71.33 KB)
Ziņojums par pašvaldības 2016.gada budžetu.pdf (94.96 KB)

Budžets 2015

Ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (64.35 KB)
Speciālais budžets 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (59.38 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (85.01 KB)
Pamatbudžeta ieņēmumu tāme 2015 (ar grozījumiem, apstiprināts 13.01.2016).pdf (68.44 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta izdevumu tāme.pdf (357.46 KB)
Siguldas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais budžets - pamatbudžeta ieņēmumu tāme.pdf (287.86 KB)
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu budžeta izdevumu norēķinu veikšanai ar privātajām pirmskolas izglītības iestādēm 2015.gadā.pdf (54.39 KB)
Pamatbudžet ieņēmumu tāme 2015.pdf (71.83 KB)
Pamatbudžeta izdevumu tāme 2015.pdf (94.16 KB)
Speciālais budžets 2015.pdf (53.98 KB)
Siguldas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu tāme 2015.pdf (58.05 KB)

Budžets 2014Budžets 2013Budžets 2012Budžets 2011Budžets 2010