Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

PII Saulīte

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “​Saulīte”

Adrese: Institūta iela 2, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: +371 67976177
E-pasts: saulite@sigulda.lv
Darba laiks: no plkst. 7.00 līdz 19.00.

Vadītāja – Maija Berga
(apmeklētājus pieņem, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku)

 

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Maija Berga

Vadītāja

29571104

maija.berga@sigulda.lv

Sandra Vaicekauska

Vadītājas vietniece izglītības jomā

67976177

sandra.vaicekauska@sigulda.lv

Ruta Bite

Saimnieciskās daļas vadītāja

28373865

ruta.bite@sigulda.lv

 

Medmāsa

 

 

Iestādē mācību un audzināšanas darbs notiek latviešu valodā, darbojas 10 grupas, tai skaitā 2 grupas bērniem no 2 gadu vecuma.

2021./2022. mācību gadā iestādē pirmsskolas izglītības programmu apgūst 219 bērni (programmas licences Nr.V–9418, apstiprināta 21.09.2017.)

Izglītības iestādes misija – iestādes darbinieki sadarbībā ar izglītojamo vecākiem izglītojamo vispusīgai attīstībai veido mūsdienīgu un daudzpusīgu vidi, kurā izglītojamie patstāvīgi darbojas, mācās ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas izglītības iestādes darbības vīzija – kvalitatīvas un jēgpilnas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana, ļaujot izglītojamajiem pilnvērtīgi izdzīvot bērnību un aizraujošās rotaļās sagatavot izglītojamos turpmākajai dzīvei.

Par bērniem iestādē rūpējas 39 darbinieki – 24 pirmsskolas izglītības skolotāji, 11 skolotāju palīgi, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā, saimniecības vadītāja un citi tehniskie darbinieki.

Katrai grupai ir savs nosaukums:

  • 1. grupa – “Kaķīši” (2–3 gadi);
  • 2. grupa – “Ezīši” (4–5 gadi);
  • 3. grupa – “Mārītes”  (4–7 gadi);
  • 4. grupa – “Taurenīši” (5–6 gadi);
  • 5. grupa – “Zīļuki” (5–6 gadi);
  • 6. grupa – “Pūcītes” (6–7 gadi);
  • 7.grupa – “Saulstariņi” (6–7 gadi);
  • 8. grupa – “Bitītes” (3–4 gadi);
  • 9, grupa – “Rūķu skola” (5–6 gadi);
  • 10. grupa – “Zaķēni” (2–3 gadi).

Pirmsskolā bērni visu apgūst caur rotaļām un izglītojošām aktivitātēm, jo “Rotaļa ir atslēga, kas atmodina bērna iekšējo pasauli un ļauj izzināt ārējo pasauli”!

Pievienotie faili

PašvērtējumsPašvaldības, pārvalžu un iestāžu nolikumiCiti

Kārtība, kā notiek bērnu mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte.pdf (290.48 KB)
Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte.pdf (259.11 KB)
Kārtība, kā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte.pdf (254.42 KB)
Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte.pdf (276.64 KB)
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība pirmsskolas izglītības iestādē – Saulīte – un tās organizētajos pasākumo.pdf (373.41 KB)
Izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte.pdf (290.08 KB)
Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē – Saulīte – tiek veikta fotografēšana audio un video ieraksti.pdf (289.47 KB)
Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē – Saulīte – uzturas izglītojamo vecāki un nepiederošas personas.pdf (243.9 KB)
Kārtība, kādā rīkojas bērnu infekcijas slimību gadījumos pirmsskolas izglītības iestādē –Saulīte –.pdf (291.09 KB)
Darba kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte.pdf (310.65 KB)
Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē – Saulīte – tiek organizēts mācību process un veikti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.pdf (274.46 KB)