Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

PII Ezerciems

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ezerciems”

Adrese: Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, LV-2145
Tālruņa numurs: 25133952
E-pasts: ezerciems.pii@sigulda.lv

 

 

 

Vārds uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Santa Gerega

Vadītāja

25133951

santa.gerega@sigulda.lv

Naira Martinsone

Metodiķe

25133952

naira.martinsone@sigulda.lv

Jautrīte Ābele

Saimniecības vadītāja

25133952

jautrite.abele@sigulda.lv

Dārta Matisova

Medmāsa

25133952

darta.matisova@sigulda.lv

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ezerciems” dibināta 1984. gadā. Iestādē darbojas 4 grupas.

PII “Ezerciems” strādā  pēc licencētas programmas – izglītības programmas kods 01011111. PII darbs tiek organizēts caur rotaļām un spēlēm, lai nostiprinātu mācību vielas apgūšanu, veicinātu bērnu fizisko attīstību, kā arī saskarsmes iemaņu attīstīšanu, socializācijai un bērnu iesaistīšanai sabiedriskajā dzīvē un patstāvības veicināšanai.

Izglītības iestādes darbības mērķi  ir:

  • sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei;
  • veicināt pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi.

Ar bērniem strādā radošas un mīļas pirmsskolas skolotājas, sporta skolotāja, mūzikas skolotāja. Bērnu valodu pilnveido logopēds. Izglītības iestāde izstrādā mācību tematisko plānu atbilstoši mācību priekšmetu saturam un mācību gada laikā plāno nodarbības, pamatojoties uz programmā norādīto mācību priekšmetu plānu.