Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Siguldas novada Gada balva izglītībā

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2023”

 • Nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā”
  • ilggadēja Krimuldas vidusskolas pedagoģe un direktore Rita Erdmane. Rita ir ilggadēja Krimuldas vidusskolas pedagoģe un direktore ar 17 gadu pieredzi šajā amatā. Rita ir savas skolas patriote, vienmēr ar lielu atbildību turējusi rūpi par skolas ikdienas darba procesu, nodrošinājusi skolas attīstību un darba pilnveidošanu. Rita vienmēr ir aktīva, radoša, komunikabla un atbalstoša. Viņu vienmēr rūpējis skolas tēls, mācību procesa kvalitāte un skolas iekšējais mikroklimats, vienmēr veiksmīgi apvienojusi skolas tradīciju saglabāšanu ar mūsdienīgu mācību procesa veidošanu, veicinot jauno tehnoloģiju ieviešanu skolā, aprīkojot un modernizējot mācību kabinetus. Aktīvi iesaistīja skolu vairākos starptautiskos projektos, kā rezultātā skolēniem un skolotājiem tika radīta iespēja piedalīties projektu konferencēs Vācijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Polijā, Dānijā, Zviedrijā, Beļģijā, Anglijā, Īrijā un Latvijā, gūstot nenovērtējamu starptautiskās sadarbības pieredzi.
  • Siguldas 1. pamatskolas ilggadējais direktors un pedagogs Valters Mačs. Valters 29 gadus vadīja Siguldas 1. pamatskolu, izveidojot to par kvalitatīvu un profesionālu vispārējās izglītības iestādi, kurā jebkuram audzēknim un pedagogam ir iespēja izaugsmei. Direktora Valtera vadībā tika izveidota kompetenta un pieredzējusi vadības komanda, kura strādā vienotā tandēmā, nodrošinot lielu atbalstu skolotājiem un audzēkņiem. Direktors – personība ar lielo burtu, ar savu nostāju, diplomāta spējām, cilvēcību, sirsnību un humora devu. Latvisko tradīciju saglabāšana, ģimeniskums un lielisks, spēcīgs, profesionāls kolektīvs – stabilas un nezūdošas vērtības, kas skolā stiprinātas ilgajā darba mūžā. Miers, stabilitāte un spēja veselīgi paironizēt šķietamā bezizejā ir Valtera Mača “firmas zīme” – tā par savu direktoru saka viņa skolēni un kolēģi.
 • Gada balva pirmsskolas izglītībā Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” pirmsskolas izglītības skolotājai Agijai Makarei, Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotājai Elitai Rencei, Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” pirmsskolas izglītības skolotājai Vitai Segliņai, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas pirmsskolas izglītības skolotājai Sandrai Badunai.

 • “Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai” – bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējai Gunitai Naglei.

 • “Gada balva par darbu ar skolēniem sākumskolas posmā (1.–6. klase)” – Laurenču sākumskolas pedagoģei Valentīnai Voicišai, Mālpils vidusskolas pedagoģei Janai Zegrjai, Siguldas pilsētas vidusskolas pedagoģei Inetai Stepanovai.

 • “Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei” – Krimuldas vidusskolas pedagoģei Ingai Cielēnai, Siguldas pilsētas vidusskolas pedagoģei Egitai Gaigalniecei, Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagoģei Indrai Upītei-Dambītei.

 • Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – par īpašiem sasniegumiem profesionālās ievirzes, interešu un neformālās izglītības īstenošanā; par ieguldījumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un tradīciju tālāknodošanā; par aktīvu un mērķtiecīgu darbu ar novada jauniešiem: Mālpils vidusskolas pedagoģei Mārai Gailei-Dišereitei un Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” pedagoģei Dacei Andersonei.

 • “Gada balva mūžizglītībā” – Lēdurgas pagasta biedrībai “Smailes”.

  Gada veiksmīgākā debija” – Allažu pamatskolas pedagogs Pēteris Kaļva, Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” pedagogs Anrijs Grinbergs. 

 • Gada inovācija izglītībā” par novatorisku pieeju lasīšanas veicināšanas procesiem un nozīmīgu ieguldījumu literatūras popularizēšanā – kultūras centra “Siguldas devons” projektu vadītājai Dacei Krecerei-Vulei.

 • “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – Mores pamatskolas pedagoģei Initai Saulītei.

 • “Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagoģei Ilzei Zīriņai-Eglītei, Siguldas 1. pamatskolas kolektīvam. 

 • “Izglītības mecenāts” – par materiālu atbalstu Siguldas novada izglītības nozarei – SIA “Kokpārstrāde 98” vadītājs Gunārs Dzenis.

 • Žūrijas specbalva – par mērķtiecīgu, nesavtīgu un profesionālu darbu Laurenču sākumskolā – Laurenču sākumskolas direktora pienākumu izpildītājai Vanesai Zaļajai. 

 

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2022”

 • Nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā”
  • ilggadēja Pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” audzinātāja Anita Amoliņa. Anita Amoliņa nostrādājusi izglītības iestādē 49 gadus – kopš 1973. gada –, par audzinātāju kopš 1993. gada. PII “Krimulda” ir Anitas Amoliņas pirmā un vienīgā darba vieta, pērn Anita Amoliņa devusies pensijā. Audzinātāju gan bērni, gan viņu vecāki mīļi sauca par Anitiņu. Viņa ir izaudzinājusibērnus vairākās paaudzēs. Audzinātāja Anita Amoliņa gatavojusi neskaitāmus izlaidumus, rīkojusi svētkus bērniem un viņu vecākiem, iestudējusi ludziņas, organizējusi pārgājienus un ekskursijas, pieredzes apmaiņas pasākumus. Ilgus gadus Anita Amoliņa bijusi arī izglītības iestādes arodbiedrības priekšsēdētāja. Anita Amoliņa ir arī PII “Krimulda” himnas mūzikas un vārdu autore;
  • ilggadēja Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas skolas skolotāja Laima Smaida Helmūte. Skolotāja mākslas skolā strādāja no 1997. gada un audzēkņiem pasniedza metālmākslu, veidošanu, darbu materiālā un kompozīciju. Savu skolotājas darbu beidza 2022. gada 31. augustā, regulāri pilnveidojusi profesionālo kompetenci dažādos kursos. Par ieguldīto darbu Lēdurgas Mākslas skolas attīstībā un audzēkņu izglītošanā 2000. gadā saņēmusi Lēdurgas pagasta padomes pateicību, savukārt 2005. gadā saņēmusi Valsts Kultūrizglītības centra atzinības rakstu par radošu pedagoģisko darbu. Regulāri piedalījusies Baltijas valstu rīkotajos keramikas un koktēlniecības plenēros Lēdurgā un Lietuvā. Vadījusi skolas metodisko darbu, katru mācību gadu sagatavojusi audzēkņus Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas Valsts konkursam, iesaistījusies skolas audzēkņu radošo darbu izstāžu iekārtošanā. Regulāri ar savu radošo izdomu piedalījusies izglītības iestādes apkārtnes teritorijas labiekārtošanā, papildinot to ar vides objektiem;
  • ilggadēja Allažu pamatskolas ģeogrāfijas, sociālo zinību un vēstures skolotāja Anita Jurgelāne. Anita Jurgelāne Allažu pamatskolā strādā jau 40 gadus. Šajā mācību gadā pasniedz ģeogrāfijas un sociālo zinību priekšmetus, bet daudzus gadus ir bijusi arī vēstures skolotāja. Savu darbu skolotāja dara ar augstu atbildības sajūtu, vienmēr ir radoša, mācību procesā izmanto dažādas mācību metodes. Anita Jurgelāne vienmēr atvērta darbam ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, pielāgojot mācību metodes skolēnu spējām. Skolotāja ir apveltīta ar lielām darba spējām, nesavtīgumu un darba prieku. Skolotāja savu dzīves gudrību un zināšanas atdod gan savas audzināmās klases, gan pārējiem Allažu pamatskolas audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem. Skolas audzēkņi, skolotājas mudināti, iesaistās dažādos konkursos un olimpiādēs, kuros audzēkņi gūst ļoti labus rezultātus. Kolēģi skolotāju Anitu Jurgelāni uzskata par zinošu, erudītu, daudzpusīgu un dzīvesgudru pedagogu. Viņa ir spēcīga personība, kas spēj ieklausīties un saprast citus cilvēkus, kas cenšas citiem palīdzēt. Vienmēr ar atsaucību iesaistās dažādās skolas aktivitātēs un realizētajos projektos;
 • Nominācijā “Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzija;
 • Nominācijā “Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone;
 • Nominācijā “Gada balva par izcilību” – Siguldas pilsētas vidusskolas angļu valodas skolotāja Ieva Gaile;
 • Nominācijā “Gada balva par darbu ar skolēniem sākumskolas posmā (1.–6. klase)” – Mālpils vidusskolas sākumskolas skolotāja Dace Brūna;
 • Nominācijā “Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei” – Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas un inženierzinību skolotāja Solvita Lapiņa;
 • Nominācijā “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” audzinātāja Gianeja Paņkiva;
 • Nominācijā “Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai” – bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja Valda Skudra;
 • Nominācijā “Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai” – Mālpils vidusskolas sākumskolas un dabaszinību skolotāja Ilze Bērziņa;
 • Nominācijā “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas novada Jaunrades centra Breika pulciņa skolotājs Eduards Ruicis;
 • Nominācijā “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – mākslu skolas “Baltais flīģelis” skolotājs Elmārs Rudzītis;
 • Nominācijā “Gada balva mūžizglītībā” – skolotāja Ināra Vimba;
 • Nominācijā “Gada balva mūžizglītībā” – pieaugušo mūžizglītības projektu vadītāja Inta Kalniņa;
 • Nominācijā “Gada veiksmīgākā debija” – Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas un fizikas skolotājs Kaspars Lācis;
 • Nominācijā “Gada veiksmīgākā debija” –  Allažu pamatskolas skolotāja Līga Neimane;
 • Nominācijā “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – Dabas aizsardzības pārvaldes Gaujas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Anda Andrušaite;
 • Nominācijā “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – Mores pamatskolas direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā un 8. klases audzinātājs Kalvis Grīnbergs;
 • Nominācijā “Izglītības mecenāts” – Ilva Urbanoviča;
 • Nominācijā “Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns;
 • Nominācijā “Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas pilsētas vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Ance Kancere;
 • Žūrijas specbalva – pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”’ audzinātāja Sintija Skuja;
 • Žūrijas specbalva – Siguldas novada Jaunrades centra jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Gunita Strazdiņa.

 

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2021”

 •  “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – ilggadējai Mores pamatskolas skolotājai Rutai Teterovskai, kura izglītības jomā ir nostrādājusi teju 60 gadus. 2006. gadā, kad Mores pamatskolā tika uzsākta speciālo izglītības programmu īstenošana, skolotāja aktīvi iesaistījusies bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītošanā. Tieši skolotājas R. Teterovskas ilggadējā pedagoģiskā pieredze un zināšanas darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām bijis ļoti nozīmīgs aspekts šo izglītības programmu veiksmīgai īstenošanai Mores pamatskolā. Mores pamatskolas skolotāji atzīst, ka skolotāja Ruta 23 gadus ir bijusi skolas dvēsele. Vairāku gadu garumā vadījusi skolas skatuves mākslas pulciņu, gatavojusi skolēnus skatuves runas konkursiem, iegūstot atzinības par veikto ieguldījumu, iestudējusi teātra izrādes dažādiem skolas pasākumiem; Siguldas pilsētas vidusskolas ilggadējai direktores vietniece Guntai Veigulei. Skolotāja pašaizliedzīgi veikusi savus darba pienākumus 35 gadu garumā. Gadu gaitā skolotāja ne tikai ieguldījusi darbu un mīlestību savos audzēkņos, bet arī sniegusi atbalstu, padomu un zināšanas jaunajiem kolēģiem, no 1995. gada vadot metodisko komisiju. Gunta Veigule ilgus gadus vadījusi arī Siguldas novada pašvaldības sākumskolas skolotāju metodisko darbu; ilggadējai Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājai Maldai Čelnovai, kura “Māllēpītē” nostrādājusi 53 gadus, un no 1989. gada līdz 2021. gadam bijusi pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāja. Viena no pirmajām pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām, kura uzsākusi organizēt “Comenius” starptautiskos projektus, aktīvi sadarbojusies ar Mālpils novada pašvaldības projektu koordinatori. No 2019. gada līdz 2021. gadam bijusi pirmsskolas iestāžu akreditācijas eksperte. Bijusi laba padomdevēja ne tikai savas iestādes darbiniekiem, bet arī citu iestāžu kolēģiem. Ar ilggadēju nesavtīgu un mērķtiecīgu darbu ir veidojusi un attīstījusi pirmsskolas izglītības iestādi “Māllēpīte”; ilggadējam Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas pedagogam un orķestra vadītājam Vitalim Kikustam. Skolotājs ar aizrautību un degsmi uzsāk katru jauno mācību gadu, aicinot jauniešus pievienoties gan Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas orķestrim, gan Inčukalna Tautas nama orķestrim. Skolotāja pedagoģiskā darba stāžs ir teju 60 gadi, kopš 1965. gada ir Inčukalna pamatskolas skolotājs un pirms 30 gadiem piedalījies Inčukalna Mūzikas skolas dibināšanā. Vitalis Kikusts ir devis nenovērtējamu ieguldījumu, lai celtu profesionālās ievirzes izglītības kvalitāti Inčukalnā. Daudzo gadu garumā ir bijuši daudzi pasākumi, koncerti, konkursi, braucieni, projekti gan valsts, gan starptautiskā mērogā, lai jaunieši izjustu kolektīvās muzicēšanas prieku un kopdarba jēgu.
 • “Gada balva par izcilību” – par augstiem skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs saņēma Siguldas 1. pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lāsma Konošonoka;

 • “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6. klasei)” – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā ieguva divas pedagoģes – Laurenču sākumskolas skolotāja, direktora vietniece Elīna Ozoliņa un Siguldas pilsētas vidusskolas sākumskolas skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā sākumskolas klasēs Elīna Apsīte;

 • “Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12. klasei)” – par augstu profesionālo meistarību, pilnveidojot skolēnu zināšanas latviešu valodā, literatūrā un medijpratībā, gatavojot tos starpnovadu un valsts olimpiādēm, godināta Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras, medijpratības skolotāja Iveta Celmiņa, bet par radošu un mērķtiecīgu darbu, pilnveidojot skolēnu zināšanas matemātikā un vadot skolas matemātikas jomas metodisko komisiju, – Siguldas pilsētas vidusskolas matemātikas skolotāja Diāna Judze;

 • “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – par teicamu, radošu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu ieguva divas laureātes – Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” audzinātāja Sarmīte Skrastiņa un Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu pirmsskolas skolotāja Iveta Linde;

 • “Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai” – par mērķtiecīgu iekļaujošās izglītības programmu īstenošanu un veiksmīgu bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas sistēmas “Attīstības pase” ieviešanu pasniegta privātajai pirmsskolas izglītības iestādei “Sirdsapziņas skola”;

 • “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – mērķtiecīgu darbu un augstiem skolēnu sasniegumiem šaha turnīros pasniegta Siguldas Valsts ģimnāzijas šaha pulciņa vadītājai Sandrai Harlinskai, par mērķtiecīgu darbu un augstiem skolēnu sasniegumiem 49. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “Lidice 2021” – Siguldas 1. pamatskolas vizuālās mākslas skolotājai Kristīnei Gailītei, bet par mērķtiecīgu darbu un sasniegumiem XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – Lēdurgas Kultūras nama folkloras kopas “Putni” un “Lieli putni” vadītājai Ilzei Kļaviņai;

 • “Gada balva mūžizglītībā” – par pieaugušo izglītības veicināšanu godināta mūžizglītības iniciatīva “Lielo ģimnāzija”; par pieaugušo izglītības veicināšanu, īstenojot dažādus paaudzes vienošanu sekmējošus projektus un izglītības programmas, – ilggadēja projektu vadītāja un pieaugušo izglītības koordinatore Mālpilī Līvija Mukāne;

 • “Gada veiksmīgākā debija” – par radošu, aizrautīgu un mērķtiecīgu pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” vadību pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” vadītāja Solvita Dreimane; par radošu, aizrautīgu un mērķtiecīgu darbu ar jaunajiem pedagogiem, ievirzot tos mūsdienīgā, kompetencēs balstītā satura mācīšanā, par mūsdienīgu inovāciju ieviešanu metodiskajā darbā Siguldas pilsētas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Linda Bajarune;

 • “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – par mērķtiecīgu darbu, īstenojot speciālās izglītības programmas, – Mores pamatskola, kā arī Krimuldas vidusskolas speciālās un interešu izglītības skolotāja, klases audzinātāja un interešu izglītības skolotāja Kaija Brisone; par mērķtiecīgu darbu, radot iespējas bērniem attīstīt savus talantus, – nodibinājuma “RR fonds” valdes priekšsēdētājs Raimonds Rudzāts;

 • “Gada inovācija izglītībā” – par inovatīvu, kompetenču izglītībā balstītu mācību procesa īstenošanu un mācību līdzekļu izstrādi bioloģijā ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Sausiņa.

___________________________________________________

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2020”

 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – ilggadējam Siguldas 1. pamatskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un rasēšanas skolotājam Elmāram Smelteram par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas novada izglītības attīstībā.
 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – ilggadējai Allažu pamatskolas matemātikas, fizikas skolotājai Vitai Bērziņai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Allažu pamatskolas un Siguldas novada izglītības attīstībā.
 • “Gada balva par izcilību” – Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas un mehatronikas pulciņam ar skolēniem – Dairi Rihardu Irbi un Dāvi Šļaukstiņu un skolotāju Edgaru Bajarunu. Attālinātā mācību procesa laikā, lai turpinātu pilnveidot Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas un mehatronikas pulciņa dalībnieku prasmes un zināšanas, skolotājs Edgars Bajaruns organizēja telpiskās modelēšanas prasmju apmācību attālināti – tika izveidota jauniešu komanda un pieteikta dalība Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) organizētajās telpiskās modelēšanas sacensībās “Moon Camp Challange” (Mēness bāzes izaicinājums), kā arī uzsākts darbs pie Mēness bāzes modeļa izveides. Komanda ar nosaukumu “SIG squad” guva uzvaru starptautiskajā konkursā 92 komandu konkurencē, apsteidzot Ķīnas un ASV komandas.
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem sākumskolas posmā (no 1. līdz 6. klasei)” – Laurenču sākumskolas skolotājai Sigitai Polei. Pozitīvi mudinot un motivējot skolēnus, kopīgā darbā, pārvarot grūtības, skolotājai izdevies skolēnus pievērst izvēlēto mērķu izpildei. Par to liecina skolēnu sasniegumi dažādos konkursos un mācību olimpiādēs. Ar savām idejām un aizrautību skolotāja spēj iedvesmot skolēnus labāk mācīties, būt aktīviem un lepniem par savu novadu, skolu un valsti. Skolotāja dalās ar savu pieredzi, esot mentors jaunajiem Laurenču sākumskolas pedagogiem.
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei” – Siguldas Valsts ģimnāzijas informātikas un matemātikas skolotājam Pēterim Zariņam par augstu profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus un gūstot sasniegumus valsts pārbaudes darbos matemātikā; par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos valsts olimpiādēm; par iesaistīšanos Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas metodiskā centra darbībā un metodisku ieguldījumu jauno pedagogu profesionālās darbības pilnveidošanā.
 • “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – bērnudārza “Pasaciņa” audzinātājai Ilzei Stankevicai. Vissmaidīgākās audzinātājas mīlestību ik dienu saņem ikviens mazās “Saulīšu” grupiņas audzēknis, kurā pārsvarā ir zēni, tādēļ enerģijas vajag daudz. Vakaros bērni ar lielu prieku stāsta par kārtējo aizrautīgo piedzīvojumu – kosmosa modeļa būvi, pikniku bērnudārza pagalmā, cepumu receptes apgūšanu vai dinozauru olimpiādi. Audzinātāja ievēro katra bērna intereses un vajadzības, katru rotaļnodarbību plānojot kā izrādi. Vecāki vienbalsīgi atzīst: “Viņa ir Pedagogs ar lielo burtu!”.
 • “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” Siguldas 83. skautu un gaidu vienības vadītājam Gatim Kalniņam, kurš atjaunojis skautu un gaidu, kā arī mazskautu un guntiņu kustību Siguldā. Patlaban tajā darbojas turpat 100 novada skolēnu un vairāki skolēnu vecāki – brīvprātīgie. Šogad Gatis Kalniņš organizējis Latvijas mazskautu un guntiņu tikšanos lielajā ziemas nometnē “Siguldas olimpiskās spēles”, kā arī bērnu un jauniešu vasaras nometni “Gaujas cilts noslēpumi”; pulciņa jaunieši aktīvi piedalās Siguldas novada organizētajos pasākumos.
 • “Gada veiksmīgākā debija”Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Mūsdienu ritma mūzikas nodaļai. Mākslu skola “Baltais flīģelis” turpina attīstīties – 2018. gadā izveidota Mūsdienu ritma mūzikas nodaļa, kas audzēkņu vidū veicinājusi populārās un džeza mūzikas žanra uzplaukumu, kā arī mūzikas izglītības attīstības tendences. Siguldas novada bērniem ir iespējas mācīties pie profesionāliem un aizrautīgiem pedagogiem – Kristapa Kiršteina, Mareka Logina, Friča Emīla Bogdanoviča, Dāvja Lāpāna, Elmāra Rudzīša un Ingas Mudules. Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā. Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus. Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu. Mūziķi ir aizrautīgi uzsākuši darboties un patlaban plāno atjaunot džema muzicēšanas tradīcijas Siguldā.
 • “Gada balva izglītības procesa atbalstam”Evijai Liepiņai un Kitijai Kauliņai. Allažu pamatskolas absolventes Evija un Kitija ir dvīņumāsas, kuras izaudzinājusi vecmamma. Abas māsas agri izbaudījušas to, ka līdzekļu maz, bet izglītības ieguvei ir nepieciešams tik daudz. Daudzu gadu garumā viņas atbalsta Allažu pamatskolas skolēnus – gan skolēnu motivācijas attīstīšanai, gan sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, kurām nepieciešama palīdzība mācību līdzekļu iegādei. Iesākoties mācību gadam, sešpadsmit skolēnu ģimenes saņem dāvanu kartes mācību piederumu iegādei, savukārt katru gadu 1. semestra noslēgumā trīs 5.–9.klašu skolēni, kuru mācību sasniegumi ir bijuši visaugstākie, tiek apbalvoti ar māsu piešķirto naudas balvu. Nākotnē iecerēts sarūpēt skolas somas tiem, kuriem grūtības to iegādāties. Pateicoties savai mērķtiecībai un neatlaidībai, Evija un Kitija ir ieguvušas ļoti labu izglītību un ar pateicību atceras savu pirmo skolu.
 • “Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs” – Baibai Martinsonei – Latvijas Universitātes profesorei, psiholoģei, pētniecei, un skolotāju tālākizglītotājai. Siguldas novada pašvaldība ar Baibu Martinsoni sadarbojas jau kopš 2003. gada – viņas profesionālo atbalstu saņēmuši un augsti novērtējuši daudzi novada iedzīvotāji. Baibas lekcijas visur, ne tikai Siguldas novadā, ir gaidītas ar nepacietību, jo tās ir saistošas, atraktīvas un dziļas. Baiba vienmēr ar lepnumu stāsta, ka ir siguldiete – līdz ar viņas vārdu skan arī Siguldas vārds ne tikai Latvijā, bet pasaulē. Baiba ir piedalījusies vairākos starptautiskos projektos un vienmēr cenšas kādā no projektiem iesaistīt tieši Siguldas novada skolas. Līdztekus darbam Latvijas Universitātē un konsultācijām Baiba Martinsone ir arī projekta “Garīgās veselības veicināšana skolās’’ projekta vadītāja Latvijā, kurā ir iesaistītas vairākas Siguldas novada izglītības iestādes, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai. Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu vispārējās garīgās veselības veicināšanas programmu, ar mērķi uzlabot skolēnu sociālo un emocionālo labklājību, uzlabojot viņu attieksmi pret sevi, citiem un mācīšanos kopumā, kā arī mazināt ar uzvedību saistītās problēmas, tai skaitā agresiju, emocionālo stresu un satraukumu.

___________________________________________________

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2019”

 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – bijušajai Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Inai Krūmiņai par ilggadēju darbu un mācību organizēšanu Siguldas Valsts ģimnāzijā, par darbu ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot viņus olimpiādēm un motivējot izzināt un pētīt savas valsts un novada kultūru, aktualizējot zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, kā arī par radošām mācībām latviešu valodas un literatūras stundās un Siguldas Valsts ģimnāzijas vārda popularizēšanu valstī.
 • “Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Intai Romanovskai par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem valsts vēstures olimpiādēs, kā arī valsts zinātniski pētniecisko darbu skatēs
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem sākumskolas posmā (no 1. līdz 6. klasei)” – Allažu pamatskolas direktora vietniecei audzināšanas jomā Inārai Paeglei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, kā arī sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā,  aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Anitai Ūdrei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zināšanas sociālajās zinībās, politikā un filozofijā, par sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un par Siguldas Valsts ģimnāzijas Sabiedrisko zinātņu metodiskā centra mērķtiecīgu vadību
 • “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – bērnudārza “Tornīši” vadītājai Indrai Podziņai par mērķtiecīgu darbu
 • “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājai Līgai Trupavniecei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu mūzikas un koru tradīciju veidošanā Siguldas pilsētas vidusskolā, augstiem sasniegumiem vokālo ansambļu skatēs
 • “Gada veiksmīgākā debija” – Mākslu skolas “Baltais flīģelis” direktorei Jolantai Bimberei par radošu, mūsdienīgu, efektīvu pieeju izglītības darba organizācijai Mākslu skolā “Baltais flīģelis”
 • “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – Turaidas muzejrezervātam par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu skolēnu attīstībai, skolēniem draudzīgas vides radīšanu, izglītojošu programmu īstenošanu
 • “Gada inovācija izglītībā” – Laurenču sākumskolas Vērtību projektam par inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā, īstenojot Vērtību projektu un motivējot skolēnus kvalitatīvam, radošam mācību darbam
 • “Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājam Jānim Bukinam par izglītības nozares atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā, medijos, kā arī par inovatīvu skolotāja darbu.

___________________________________________________

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2018”

 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – skolotājai Olgai Jakānei par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā, mūzikas un koru tradīciju veidošanā novadā un Siguldas 1. pamatskolā. Pedagoģe un diriģente Siguldas 1. pamatskolā strādājusi no 1968. līdz 2009. gadam, veidojot dziedāšanas tradīcijas un kopā ar dažādiem skolēnu kolektīviem piedaloties astoņos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Arī šobrīd 1. pamatskolā ir visvairāk koru, turpinot Olgas Jakānes iedibinātās mūzikas tradīcijas.
 • “Gada balvu par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Daigai Jēkabsonei – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem matemātikas 68.olimpiādes otrajā (novadu) posmā, Zemgales novada matemātikas olimpiādē, valsts 68.matemātikas olimpiādē, kā arī starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”;
 • “Gada balvu par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6.klasei)” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājai Vinetai Inbergai – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, kā arī sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aprobējot projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un starptautiskos projektos;
 • “Gada balvu darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12.klasei)” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājam Edgaram Bajarunam – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zināšanas tehnoloģijās: robotikā, mehatronikā un elektronikā; par sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aprobējot projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, aktīvu skolēnu iesaisti ārpusklases pasākumos un starptautiskos projektos;
 • “Gada balvu pirmsskolas izglītībā” – Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” vadītājas vietniecei izglītības jomā Ilzei Rencei – par teicamu, profesionālu darbu un mērķtiecīgu Ekoskolu programmas īstenošanu, pilnveidojot audzēkņu zināšanas vides izglītībā;
 • “Gada balvu profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas 1. pamatskolas skolotājai Evijai Rozenai– par teicamu un profesionālu darbu mūzikas un koru tradīciju veidošanu Siguldas 1. pamatskolā, sasniegumiem vokālo ansambļu un koru skatēs;
 • “Gada balvu izglītības procesa atbalstam” – Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājai Lienei Ābelei – par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu izglītojamo attīstībai, izglītojamiem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu, speciālo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu;
 • “Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Rūdolfam Kalvānam – par izglītības nozares mērķtiecīgu atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā, medijos, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā;
 • “Gada veiksmīgākā debija” – Laurenču sākumskolas direktoram Kristapam Zaļajam – par veiksmīgu debiju: radošu, mūsdienīgu, efektīvu izglītības darba organizāciju, vadot Laurenču sākumskolu;
 • “Gada inovācija izglītībā” – Siguldas pilsētas vidusskolai – par inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā, vispārējā izglītībā īstenojot Radošo industriju, kā arī Robotu un tehnoloģiju programmas.

___________________________________________________

Siguldas novada “Gada balva izglītībā 2017”

 • “Atzinība par mūža ieguldījumu” – Vilnim Trupavniekam par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā, vadot Siguldas Valsts ģimnāziju.
 • “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – bērnudārza “Ābelīte” vadītājai Kristīnei Mednei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu un Dabas vides estētikas studijas izveidošanu bērnudārzā “Ābelīte”.
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā” – Siguldas 1. pamatskolas skolotājai Lolitai Šteinbergai par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā.
 • “Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Ingunai Vuškānei par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, skolēnu sasniegumiem Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos.
 • “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājam Normundam Šultem par teicamu un profesionālu darbu un augstiem sasniegumiem starptautiskās sacensībās pludmales volejbolā.
 • “Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Inesei Bergai par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, par izciliem skolēnu sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē, Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos.
 • “Nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Indrai Ozoliņai par tautas deju kolektīva “Vizbulīte” augstiem rezultātiem V Starptautiskajā konkursā “Super Dance from folk to modern” Sanktpēterburgā” un  ieguldījumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā – tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koncepcijas izstrādi.
 • “Izglītības mecenāts” – SIA “VITA mārkets” par atbalstu izglītības nozares attīstībai Siguldas novadā.
 • “Veiksmīgākā debija” – Mores pamatskolas direktorei Tīnai Blūmai par veiksmīgu debiju – radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu, vadot Mores pamatskolu.
 • “Inovācija izglītībā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājai Līgai Sausiņai par spilgtu, inovatīvu devumu, īstenojot bioloģijas un angļu valodas integrētās bilingvālās apmācības Siguldas Valsts ģimnāzijas 7. klasēs.