Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Pašvaldības atbalsts bērnam privātajā bērnudārzā

Siguldas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

 Atbalsta apmērs 2022. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 264,37 eiro,
  • bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 171,44 eiro
  • bērniem, kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 220,63 eiro,
  • bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bet kuri atsaka piedāvāto vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un izvēlas apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 127,71 eiro
  •  (aprēķinu skatīt šeit).

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
  • bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • bērns reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā pieteikums. Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai.

Pieteikumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt:

 

Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojumam 170 eiro par vienu bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu līdz brīdim, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja vietu trūkuma dēļ pašvaldība nenodrošina vietu Siguldas novada pašvaldības pirmsskkolas izglītības iestādē.
Atbalsta apmērs bērnu uzraudzības pakalpojumam tiek samazināts par 50%, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības bērnudārzā un ja Siguldas novadā deklarēts tikai bērns un viens no vecākiem.

 

Jaunais līdzfinansējuma apmērs privātajiem bērnudārziem, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanai tiek apstiprināts katra gada sākumā un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem aprēķināts pēc iepriekšējā gada izmaksām pašvaldības bērnudārzā.