Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

Šajā tīmekļa vietā tiek izmantotas sikdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Pamatskolas eksāmenu vērtējumu turpmāk izteiks procentos

2022-05-18

Valsts izglītības satura centrs informē, ka no 2022./2023. mācību gada 9. klašu absolventiem visos valsts pārbaudes darbos vērtējums tiks izteikts procentos, kas veidojas no pārbaudes darbā iegūtajiem punktiem pret maksimāli iegūstamajiem punktiem. Šīs izmaiņas dos iespēju salīdzināt visu valsts pārbaudes darbu rezultātus – gan tos, kuri tiek vērtēti mācību iestādēs, gan tos, kuru vērtējumu nodrošina Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Beidzot 9. klasi, skolēniem, lai iegūtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, būs jākārto četri noslēguma pārbaudījumi, kas tiks veidoti atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai, kā arī jauniem valsts pārbaudes darbu paraugiem. Valsts izglītības satura centrs noteiks eksāmenu vērtēšanas veidu. Latviešu valodas eksāmenu katru gadu vērtēs centralizēti, savukārt pārējos trīs pārbaudes darbus vērtēs centralizēti, ievērojot rotācijas principu.

Lai nodrošinātu veiksmīgu vispārējās pamatizglītības eksāmenu norisi un izmaiņas vērtējumu sistēmā jau ar nākamo mācību gadu, Valsts izglītības satura centrs piedāvās valsts pārbaudes darbu paraugus, kuros tiks norādītas minimālās prasības, lai iegūtu pietiekamu vērtējumu noslēguma pārbudījumā. Tāpat tiks skaidroti vērtēšanas kritēriji un izstrādāti metodiskie norādījumi valsts pārbaudes darba veikšanai. Pedagogiem būs iespēja piedalīties profesionālās kompetences pilnveides kursos.

Bērniem, kas mācās iekļaujošās izglītības programmās un kuriem ir mācīšanās grūtības, būs iespēja saņemt atbalstu. Jau šobrīd Ministru kabineta noteikumi Nr. 335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” paredz, ka skolēnam ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu valsts pārbaudes darba laikā ir pieejami nepieciešamie atbalsta pasākumi, kas izmantoti mācību procesa laikā, piemēram, laika pagarinājums, atgādņu izmantošana, asistenta palīdzība un citi.


Informāciju sagatavoja:
Valsts izglītības satura centrs