Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

Jaunieši ir vērtīgākā atjaunojamā enerģija

2023-10-03

Siguldas novada jaunatnes politikas vīzija ir jauniešiem draudzīgs novads, kurā dzīvo aktīvi savas dzīves kvalitātes un novada attīstībā ieinteresēti jaunieši. Turpmākajā piecgadē pašvaldībā vēl mērķtiecīgāk strādās, lai uzlabotu gados jauno pilsētas un pagastu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Siguldas novadā kopumā dzīvo aptuveni 3900 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tas ir 12,6 % no kopējā novada iedzīvotāju skaita. Pēdējo trīs gadu laikā novadā vērojams pakāpenisks jauniešu skaita palielinājums.

“Jaunieši ir iedzīvotāju mērķgrupa, kura nomainās visātrāk – viņi izaug, aizbrauc mācīties uz dažādām izglītības iestādēm, izmanto mobilitātes iespējas dažādos Eiropas projektos. Svarīgi ir īsā laikā viņiem sniegt pēc iespējas vairāk zināšanu, attīstīt prasmes un veicināt piederības sajūtu savam novadam, lai viņi atgrieztos šeit veidot ģimenes, strādāt un iesaistītos sava novada attīstībā jau kā pieaugušie,” uzskata Siguldas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Signe Markitāne.

Darbs ar jaunatni ir uzdevumu kopums, kas atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai. Vienlaikus tas nodrošina jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. Tāpat arī rada iespēju jauniešiem lietderīgi izmantot brīvo laiku un nodrošina viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību. Darbs ar jaunatni sniedz nozīmīgu ieguldījumu aktīvā pilsoniskumā, tā ir iespēja apgūt prasmes, zināšanas un attieksmi sabiedrības līdzdalības un sociālās darbības jomā. Rīcībai primāri jābūt preventīvai, izglītojošai un iesaistošai, lai jaunieši kļūtu par atbildīgiem sava novada patriotiem, kas turpina dzīvot novada teritorijā. Darbs ar jaunatni jāveido atbilstoši jauniešu vecumposmu īpatnībām, piemērojoties dažādām globālām izmaiņām.

Kopš 2022. gada Pašvaldību likums nosaka, ka darbs ar jaunatni ir pašvaldības autonomā funkcija, kas paredz jaunatnes politikas izstrādi un darba ar jaunatni īstenošanu. Plānošanas dokuments “Siguldas novada Jaunatnes politikas programma 2023.–2028. gadam ir apstiprināts Siguldas novada pašvaldības domes sēdē.

Pamatojoties uz noteiktajām prioritātēm, programmā izvirzīti šādi mērķi:

  • jaunatnes darba stiprināšana, starpdisciplinārā sadarbība, jauniešu iniciatīvu atbalstīšana un jauniešu līdzdalības veicināšana;
  • jauniešiem atbilstošu telpu iekārtošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, kur tiktu nodrošināta jēgpilna brīvā laika pavadīšana;
  • darba un mācīšanās prasmju attīstīšana;
  • pieaugušo jauniešu izglītības iespējas atbalstīšana;
  • preventīvā darba attīstīšana darbā ar dažādām mērķu grupām, lai mazinātu sociālo problēmu veidošanos.

Jaunatnes politikas programmas izveidē iesaistījās Siguldas novada jaunieši, Jaunatnes lietu konsultatīvā padome, jauniešu dome un dažādu nozaru speciālisti. S. Markitāne informē, ka, veidojot programmu, ņemtas vērā galvenās prioritātes, kas noteiktas Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā, Jaunatnes likumā, Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam, Jaunatnes politikas valsts programmā 2023.–2025. gadam. Politikas programmā izstrādāts rīcības plāns, nosakot konkrētus kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus un indikatīvo finansējumu.