Ielādējam saturu... Lūdzu uzgaidiet!

×

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes:
- Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un lietošanas pieredzi);
- Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas Facebook autorizācijai, video skatījumiem).

Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu visām sīkdatnēm” vai veikt atsevišķu sīkdatņu izvēli, noklikšķinot uz pogas “Tikai analītiskajām sīkdatnēm” vai “Tikai sociālo mēdīju sīkdatnēm”.

Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Vairāk informācijas”.

28. marta pašvaldības domes sēdē pieņemtie svarīgākie lēmumi

2024-03-28

Ceturtdien, 28. martā, norisinājās Siguldas novada pašvaldības domes sēde, kurā izskatīti 113 lēmumprojekti, būtiskākie no pieņemtajiem lēmumiem apkopoti šajā rakstā. Plašāka informācija par sēdes norisi un lēmumiem pieejama pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Domes sēdes”.

Atbalstīts apstiprināšanai dalībnieku sapulcē KNPSIA “Entalpija-2”, SIA “Krimuldas doktorāts”, SIA “NORMA K”, SIA “SALTAVOTS”, SIA “Siguldas slimnīca”, SIA “Siguldas Sporta serviss” un SIA “Siltums KIM” 2023. gada pārskatus.

 

 • Atbalstīta Inetas Dedelas atkārtota iecelšana PSIA “VANGAŽU AVOTS” valdes locekļa amatā uz laiku līdz PSIA “VANGAŽU AVOTS” reorganizācijas procesa pabeigšanai.
 • Atbalstīta Tatjanas Ponomarenko atkārtota iecelšana SIA “Vangažu Namsaimnieks” valdes locekļa amatā uz laiku līdz SIA “Vangažu namsaimnieks” reorganizācijas procesa pabeigšanai.
 • Atbalstīta Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” dalība Valsts Kultūrkapitāla projektu konkursā, šā gada budžetā iekļaujot finansējumu 1500 eiro apmērā no Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Siguldas koncertzāles “Baltais flīģelis” PAVASARA–VASARAS sezona” īstenošanai, kā arī 1074 eiro apmērā – projekta “Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” instrumentu papildinājums Mūzikas nodaļai - flīgelhorna iegāde” īstenošanai.
 • Apstiprināta pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” precizētā redakcija. 
 • Apstiprināta pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizētā redakcija. 
 • Apstiprināti saistošie noteikumi “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Siguldas novada pašvaldībā””, veicot grozījumus 9.2. apakšpunktā. 
 • Apstiprināti saistošie noteikumi “Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas novadā”.
 • Apstiprināti saistošie noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumi Siguldas novadā”.
 • Apstiprināti saistošie noteikumi “Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumu izmantošanas kārtība”.
 • Apstiprināti saistošie noteikumi “Siguldas peldvietas izmantošanas kārtība”.
 • Apstiprināti saistošie noteikumi “Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
 • Atcelts pašvaldības domes 2023. gada 16. novembra lēmums “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 ““Par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem Siguldas novadā” apstiprināšanu” (prot. Nr. 17, 4. §) un 2024. gada 25. janvāra lēmums “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 24 “Par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem Siguldas novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, 6. §).
 • Veikti grozījumi pašvaldības domes 2023. gada 18. maija iekšējos noteikumos Nr. 7/2023 “Par autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā vasaras sezonai”.
 • Apstiprināts konkursa nolikums “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu”, lai to atkārtoti varētu organizēt pašvaldības Sociālais dienests. Līdztekus apstiprināta arī konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija.
 • Apstiprināts “Konkursa “GADA SKOLA SPORTĀ” nolikums”, “Siguldas novada Kultūras konsultatīvās padomes nolikums”.
 • Atbalstīta konkursa “Siguldas novada jauniešu projektu konkurss” izsludināšana, apstiprinot tā nolikumu un nosakot, ka konkursa kopējā summa ir 2100 eiro. Projektus paredzēts īstenot no 13. maija līdz 31. decembrim. Savukārt pieteikšanās notiks no 2. līdz 29. aprīlim.
 • Apstiprināti autobusi maršruti skolēnu pārvadājumiem uz izglītības iestādēm, kurus veic pašvaldības transports.
 • Apstiprināts Siguldas novada Attīstības programmas 2023. gada Uzraudzības ziņojums ar tā pielikumu un aktualizēto Investīciju plānu un Rīcības plānu 2024. gadam, kas iedzīvotājiem pieejams un lasāms šeit.
 • Apstiprināts Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns 2024.–2028. gadam. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad šādu plānu ir apstiprinājušas visas plāna izstrādē iesaistītās pašvaldības – Rīgas valstpilsēta, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils novads.
 • Atbalstīta Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma 2640 eiro apmērā novirzīšana Siguldas novada Kultūras centra projekta “Lekciju cikla “Rīts ar literatūrzinātnieku”” īstenošanai, kā arī 1200 eiro novirzīšana Siguldas novada bibliotēkas “Pasākumu cikls “Sarunas bibliotēkā ar rakstniekiem” Siguldas novadā” īstenošanai.
 • Apstiprināta Siguldas novada Jaunrades centra dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”, paredzot kopējo projekta finansējumu 58 486,14 eiro apmērā, tai skaitā projekta finansējums 48 335,65 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 10 150,49 eiro apmērā, kā arī projekta “Proti un Dari 2.0” dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektā, ar kopējām projekta īstenošanas izmaksām 94 887,14 eiro apmērā.
 • Atbalstīta dalība investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi” aktivitātē ar projekta iesniegumu “Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā Siguldas novadā”, balstoties uz ergoterapeita atzinumu, trīs personām ar invaliditāti pielāgojot mājokli tā vajadzībām.
 • Veiktas izmaiņas Siguldas novada pilsētvides un ainavu komisijas, Simbolikas komisijas, Iepirkumu komisijas (iepirkumiem izglītības, kultūras un sporta jautājumos), Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas, kā arī Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvā.
 • Noteikts termiņš līdz 2024. gada 15. aprīlim Siguldas novada Vēlēšanu komisijas locekļa amatam.
 • Piešķirts līdzfinansējums brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām – Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai 14 500 eiro apmērā, Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai 8200,87 eiro apmērā un Lēdurgas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai 7681,47 eiro apmērā.
 • Mainīts Helmaņa ielas nosaukums Siguldā posmam no Zinātnes ielas līdz pilsētas robežai, nosakot to kā patstāvīgu ielu un piešķirt tai nosaukumu Rītu iela, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātu.
 • Atbalstīts ierosinājums par telpu Birzes ielā 2, Allažos iznomāšanu. Plašāka informācija būs pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē.
 • Atbalstīta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana un izsoles organizēšana 17 īpašumos. Plašāka informācija būs pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē.
 • Apstiprināti tirdzniecības vietas Nr. 4 Turaidas ielā 2A Siguldā; “Kiosks Nr. 1”, “Kiosks Nr. 2”, “Kiosks Nr. 3”, “Kiosks Nr. 4”, “Kiosks Nr. 5”, muižas koka mājas 1. stāva darbnīcu Nr. 2 un Nr. 10 Pils ielā 16 Siguldā;  iznomāšanas un izsoles noteikumi. Plašāka informācija būs pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē.
 • Domes deputāta un Finanšu komitejas locekļa pienākumus atsāk pildīt Aivars Garančs.